browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Sam

Sam

*

Sam01 [1600x1200]

19 mei. Sam in potloodlijnen op het doek gezet.

*

Sam02 [1600x1200]19– mei. Eerste verflaag. De foto is bij avondlicht gemaakt, dus de kleuren zijn wat vertekend.

*

Sam03 [1600x1200]

20 mei. Tweede verflaag. De komende lagen dienen nog als onderschildering. Het uitwerken komt later pas.

*

Sam04 [1600x1200]

24 mei

*

Sam05 [1600x1200]

26 mei. Achtergrond aangepast. Sam een nieuwe laag gegeven.

*

Sam06 [1600x1200]Sam heeft een nieuwe laag. Begonnen met uitwerken. Sam zal steeds meer uit het doek komen.

De kleur van de foto kan per keer wat afwijken, het is afhankelijk van het licht op het moment van de dag dat de foto gemaakt wordt.

Geniet van jullie vakantie!

*

Sam07 [1600x1200]

3 juni. Paar dagen niet kunnen schilderen, helaas.

Sam heeft een nieuwe laag. Ogen iets boller en glanzender gemaakt. Vacht verder uitgewerkt.

*

Sam08 [1600x1200]

6 juni. Ogen en vacht verder uitgewerkt.

*

Sam09 [1600x1200]9 juni. Sam verder uitgewerkt. De kleuren lijken wat ‘hard’, maar dit komt door het licht op het moment van de foto.

*

Sam10 [1600x1200]

10 juni

*

Sam11 [1600x1200]

12 juni

*

Sam12 [1600x1200]

14 juni. Sam is nagenoeg af. Nog even de bekende puntjes op de ‘i’. De foto is fletser dan de werkelijkheid.

*

Sam13kopie [1600x1200]

17 juni. Eindresultaat

*